Pedagogisk utvalg

Pedagogisk utvalg er et utvalg innenfor NLM-barnehagene AS. Pedagogisk utvalg skal arbeide for at NLMs mål med barnehagearbeidet blir virkeliggjort i barnehagene. I dette arbeidet skal utvalget bistå styret i selskapet.

Medlemmer i Pedagogisk utvalg 2019/2020:

Sølvi Bjørnholm Grønning - daglig leder i Liavoll barnehage, Fannrem.

Linda Spjeld Olsen - daglig leder i Utsyn barnehage, Fræna.

Margrethe Thomassen - daglig leder i Fredtun barnehage, Fredrikstad.

Åse Johannessen - daglig leder i Solgløtt barnehage, Bergen.

Svanhild Taksdal Søiland - daglig leder i Tryggheim barnehage, Nærbø.

 

Pedagogisk fagkonsulent Tove Aune Eskelund er sekretær i utvalget