Pedagogisk utvalg

Pedagogisk utvalg er et utvalg innenfor NLM-barnehagene AS. Pedagogisk utvalg skal arbeide for at NLMs mål med barnehagearbeidet blir virkeliggjort i barnehagene. I dette arbeidet skal utvalget bistå styret i selskapet.

Medlemmer i Pedagogisk utvalg 2019/20

Olaug Merete Rong - daglig leder for NLM-barnehage i Øygarden. Leder i PU

Solveig Hellevik Eide - daglig leder i Tryggheim barnehage, Ålesund. Nestleder i PU

Berit Suther - daglig leder i Våk barnehage, Våler

Gjertrud Østvand - daglig leder i Lilleval barnehage, Nærøysund

Svanhild Taksdal Søiland - daglig leder i Tryggheim barnehage, Nærbø

Pedagogiske fagkonsulenter Tove Aune Eskelund og Margrethe Thomassen er sekretærer i utvalget