Velkommen til NLM-barnehagene AS

NLM-barnehagene AS driver 35 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband. I tillegg driver NLM 8 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. NLM-barnehagene AS er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene.

Barnehagene er spredt fra Mandal i sør til Finnsnes i nord.  Vil du vite mer om dem, kan du søke på "Barnehagene våre".  

Lov om barnehager med forskrifter og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bestemmer innhold og rammer for barnehagene våre.  I samsvar med barnehagelovens § 1a andre ledd, blir barnehagene drevet med et kristent formål. Vårt visjonsdokument forteller hvordan den det kristne formålet skal prege livet i barnehagene våre. 

Alle NLM-barnehagene er innmeldt i Private Barnehagers Landsforbund og har hovedavtale og hovedtariffavtale gjennom PBL.  Dette medlemsskapet betyr veldig mye både for selskapet og for barnehagene våre. 

Så er NLM-barnehagene AS med i Barnehageforum, et samarbeidsorgan for organisasjoner som driver kristne barnehager.  Gjennom Barnehageforum er vi med på å arrangere IKOs Barnehagelederkonferanse på Gardermoen annenhvert år.

Selskapets forretningskontor ligger i Ålesund. Selskapet har fem ansatte. Administrasjonssekretær har kontor i Ålesund, pedagogisk fagkonsulent holder til i Trondheim, daglig leder i Bergen, og økonomileder og utviklingsleder i Stavanger. Vi formidler med glede kontakt med barnehagene, også når det gjelder ledige stillinger og spørsmål om barnehageplasser. Ta gjerne kontakt med oss!