Velkommen til NLM-barnehagene AS

NLM-barnehagene AS driver 40 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband. I tillegg driver NLM 5 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. NLM-barnehagene AS er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene.

Barnehagene er spredt fra Mandal i sør til Finnsnes i nord.  Vil du vite mer om dem, se under "Barnehagene våre".  

Lov om barnehager med forskrifter og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bestemmer innhold og rammer for barnehagene våre.  I samsvar med barnehagelovens § 1a andre ledd, blir barnehagene drevet med et kristent formål. Vårt visjonsdokument og verdiplattform forteller hvordan det kristne formålet skal prege livet i barnehagene våre. 

Alle NLM-barnehagene er medlemmer i Private Barnehagers Landsforbund og har hovedavtale og hovedtariffavtale gjennom PBL. Dette medlemsskapet betyr veldig mye både for selskapet og for barnehagene våre. 

NLM-barnehagene er med i Barnehageforum, som er drevet av IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Vi har også samarbeid med andre organisasjoner som driver kristne barnehager.

Selskapets forretningskontor ligger i Ålesund. Informasjon om selskapets ansatte finner du under "Om oss"

Ta gjerne kontakt med oss!