Pedagogisk utvalg

Pedagogisk utvalg er et utvalg innenfor NLM-barnehagene AS. Pedagogisk utvalg skal arbeide for at NLMs mål med barnehagearbeidet blir virkeliggjort i barnehagene. I dette arbeidet skal utvalget bistå styret i selskapet.

Medlemmer i Pedagogisk utvalg 2016/2017:

Linda Spjeld Olsen - daglig leder i Utsyn barnehage, Fræna. Leder i pedagogisk utvalg.

Berit Suther - daglig leder i Våk barnehage. Nestleder i pedagogisk utvalg.

Marit Hånes Undheim - pedagogisk leder i Fredheim barnehage

Olaug Rong - veileder i Toftøy barnehage

Sølvi Bjørnholm Grønning - daglig leder i Liavoll barnehage

 

Pedagogisk fagkonsulent Tove Aune Eskelund er sekretær i utvalget