Pedagogisk utvalg

Pedagogisk utvalg er et utvalg innenfor NLM-barnehagene AS. Pedagogisk utvalg skal arbeide for at NLMs mål med barnehagearbeidet blir virkeliggjort i barnehagene. I dette arbeidet skal utvalget bistå styret i selskapet.

Medlemmer i Pedagogisk utvalg 2017/2018:

Linda Spjeld Olsen - daglig leder i Utsyn barnehage, Fræna.

Marit Hånes Undheim - pedagogisk leder i Fredheim barnehage, Stavanger.

Olaug Rong - veileder i Toftøy barnehage, Øygarden.

Sølvi Bjørnholm Grønning - daglig leder i Liavoll barnehage, Fannrem.

Mona Røst Solberg, daglig leder i Emaus barnehage, Enebakk.

 

Pedagogisk fagkonsulent Tove Aune Eskelund er sekretær i utvalget