Styret i NLM-barnehagene

Etter generalforsamling og valg blant ansatte har styret for 2016/2017 følgende sammensetning:

Sigurd Veie, Trondheim, styreleder

Jorun Marie Værnesbranden, Stjørdal, nestleder

Geir Tørring, Stavanger, styremedlem

Anne Gro Holthe, Kristiansand, styremedlem

Kari Synnøve Børve Galgalo, Moss, styremedlem

Linda Kildal Andersen, Gibostad, styremedlem (A)

Trine Aarset Molnes Hestetun, Ellingsøy, styremedlem (A)

Leiv Kåre Aambø,  Enebakk, 1. varamedlem

Ernst Jan Halsne, Ytre Enebakk, 2. varamedlem

Aud Frøvik, Stavanger, varamedlem (A)

 

Harald Berge Breistein, daglig leder i selskapet, er sekretær for styret.

Mainy Bente Os, administrasjonssekretær, møter også i  styret.