Styret i NLM-barnehagene

Etter generalforsamling og valg blant ansatte har styret for 2017/2018 følgende sammensetning:

Sigurd Veie, Trondheim, styreleder

Kasy Børve Galgalo, Moss, nestleder

Geir Tørring, Stavanger, styremedlem

Anne Gro Holthe, Kristiansand, styremedlem

Sidsel Haaland, Bergen, styremedlem

Linda Kildal Andersen, Gibostad, styremedlem (A)

Trine Aarset Molnes Hestetun, Ellingsøy, styremedlem (A)

Leiv Kåre Aambø,  Enebakk, 1. varamedlem

Ernst Jan Halsne, Ytre Enebakk, 2. varamedlem

Aud Frøvik, Stavanger, varamedlem (A)

 

Harald Berge Breistein, daglig leder i selskapet, er sekretær for styret.

Mainy Bente Os, administrasjonssekretær, møter også i  styret.