Styret i NLM-barnehagene

Etter generalforsamling og valg blant ansatte har styret for 2018/2019 følgende sammensetning:

Sigurd Veie, Trondheim, styreleder

Sidsel Haaland, Bergen, nestleder

Kasy Børve Galgalo, Moss, styremedlem

Geir Tørring, Stavanger, styremedlem

Arnhild Knutsen, Askim, styremedlem

Trine Aarset Molnes Hestetun, Ellingsøy, styremedlem (A)

Aud Frøvik, Stavanger, styremedlem (A)

Torleif Belck-Olsen, 1. varamedlem

Ernst Jan Halsne, Ytre Enebakk, 2. varamedlem

Randi Furnes, Godøy, varamedlem (A)

 

 

Harald Berge Breistein, daglig leder i selskapet, er sekretær for styret.

Mainy Bente Os, administrasjonssekretær, møter også i  styret.