Arbeidsmiljøutvalget - AMU

Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg innenfor NLM-barnehagene AS. Utvalget arbeider for at selskapet har et forsvarlig arbeidsmiljø. Kontakt AMU på epost: AMU@nlmbhg.no

2017/2018

Medlemmer fra arbeidstakerne:

Ann Torill Sandbæk, Hovedverneombud, pedagogisk leder Liavoll barnehage

Aud Volle, verneombud og assistent i Tryggheim barnehage Ålesund

Varamedlem: Anette Arvidson, verneombud og assistent i Løveparken barnehage

 

Medlemmer fra arbeidsgiver:

Johannes Vik, økonomileder

Varamedlem: Steinar Nessa, utviklingsleder

Svanhild Søiland, styrer ved Tryggheim barnehage Nærbø

Varamedlem: Harald Berge Breistein, daglig leder

 

 Fra Pbl's bedriftshelsetjeneste:

Anette Grainger

 

For tiden fungerer Johannes Vik som utvalgets leder og Aud Volle er sekretær.