Solheim barnehage, Stavanger

SOLHEIM BARNEHAGE

Kvernevik i Stavanger kommune 

Solheim barnehage ligger i Stavanger kommune, Kvernevik og har 3 avdelinger i alder 1-6 år. Hovedfokuset vårt er språkstimulering gjennom lek, vennskap og relasjonsbygging, der vi jobber med programmet «Være sammen». Vi er opptatt av at barna skal bli møtt av varme og grensesettende voksne som er aktiv med i barnas lek. Trygghet, omsorg og lek har derfor stort fokus hos oss.Barnehagen sitt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagen sitt pedagogiske arbeid

Barnehagen drives med et kristent formål og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-Barnehagene AS.

Vi søker etter en leken og engasjert:

Barnehagelærer/pedagogisk leder i 100% fast stilling. Tiltredelse snarlig.

Fagarbeider/assistent 100% fast stilling fra 01.08.21

Fagarbeider/assistent vikariat i 50%-80% stilling. Tiltredelse snarlig.

Ringevikar. Variert arbeidstid.

Kvalifikasjoner:

 • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer.
 • Delta aktiv i lek og aktiviteter med barna
 • Er rause og har god samarbeidsevne
 • Liker å være ute
 • Er initiativ rik og løsningsorientert
 • Bidrar med glede og humor i hverdagen
 • Godkjent barnehagelærerutdanning (barnehagelærer)                                                           Hvis utdannet i utlandet: godkjenning fra Udi
 • Har gode lederegenskaper (barnehagelærer)
 • Kan planlegge, iverksette, vurdere og dokumentere pedagogisk arbeid  (barnehagelærer)
 • Bidrar til omsorg, trygghet, utvikling og læring for det enkelte barn og barnegruppen.
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Gode IT kunnskaper (barnehagelærer)

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med stor trivsel, fleksibilitet og nærvær
 • Positive erfarne kollegaer med humor og romslighet
 • En veldreven barnehage med fokus på kompetanseheving
 • Godt læringsmiljø gjennom trygge rammer
 • Studietur annen hvert år (avhengig av corona smitte)
 • Faglig utvikling gjennom Lærende nettverk i samarbeid med UIS
 • Fantastisk flott nærområde med sjø, vann og skog.
 • Nytt opp arbeidet uteområde for de minste barna
 • God lønns- og pensjonsavtale gjennom PBL
 • Fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag
 • Vikar tilgjengelig
 • Egen pc. (barnehagelærer)

 

Det må fremlegges politiattest før tiltredelse jfr. barnehagelovens §30

Intervju foretas fortløpende.

Søknad med CV og minimum 2 referanser sendes på e-post: solheim@nlmbhg.no

 

For spørsmål om stillingene kan en kontakte daglig leder

Unni Herigstad, mobil nr: 908 35 293

 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/solheim

Søknadsfrist 30. april