Tryggheim barnehage Drammen

NLM-barnehage Tryggheim Drammen AS søker etter BARNEHAGELÆRER i 100 % fast stilling.  

Tryggheim barnehage er en koselig privat to-avdelings barnehage for barn 0-5 år. Den ligger på Åssiden i Drammen, nær stort grøntareal ved elva. Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen - barnehagen er en del av NLM-barnehagene. Barnehagen drives med kristent formål.

Vi søker nå:

Barnehagelærer 100 % fast stilling

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer/førskolelærerutdanning
 • Engasjert
 • Har et trygt fang
 • Jobber godt i team, men kan også jobbe alene
 • Positiv, fleksibel og har godt humør
 • Ser enkeltbarn, men kan også lede barnegrupper
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Søkere med barnehagelærerutdanning fra utlandet, må ha fått denne godkjent i utdanningsdirektoratet.
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Frivillig innsats i menighetsarbeid oppfattes positivt

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument. 

Vi kan tilby

 • Trivelig miljø med stabilt personale
 • Spennende og utfordrende arbeid
 • PBL hovedavtale og tariffavtale 
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Kurs, opplæring

Den som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest (jfr. barnehageloven §30).

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til barnehagen v/ Sigbjørg Bjurstrøm,

Tlf: 992 52 948 eller tryggheim.drammen@nlmbhg.no

Søknad, CV og referanser sendes:

Tryggheim barnehage, Farmen Nedre 6, 3024 Drammen, eller på e-post: tryggheim.drammen@nlmbhg.no     

Søknadsfrist: 19.september 2023.

Tiltredelse: Så snart som mulig.

 

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er databehandleransvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din jf Personopplysingsloven artikkel 30.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf Personopplysningsloven artikkel 6 og 9.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

  

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.