Barnehagelærer i Hordvik

NLM-barnehage Hordvik AS er en 4 avdelings barnehage, lokalisert nord for Bergen i Åsane bydel. Barnehagen holder til i «Gamle Skulen», og har romslige, lyse lokaler og flott lekeplass ute. Barnehagen har både et utvidet kristent formål og en frilufts profil. Barnehagen har en naturskjønn beliggenhet som er få forunt. Hordvik er en naturperle som må oppleves! Barna og personalet har tilgang på mange turmål like i nærheten, og personalet prøver å være på tur minst 3 ganger i uken. Utetid i barnehagen prioriteres hver dag.

Vår visjon er: Sammen om å sette verdifulle spor  

Våre verdier: Nestekjærlighet, Likeverd og Mestring

Barnehagen er eiet av NLM-barnehagene AS. Dette er en barnehagekjede som har drevet barnehager i mange år, og er en underavdeling av misjonsorganisasjonen Misjonssambandet. Barnehagekjeden har egen fagavdeling og administrasjon, og organisasjonen stiller ressurser til rådighet når det gjelder årlige hjelpe- og misjonsinnsamlingsprosjekt, og når gjelder bibelformidling og årlige faglige samlinger til hele personalet.

Vi søker nå:

Barnehagelærer fra 2.januar 2024 i fast stilling 100%

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med barna
 • Pedagogisk planlegging i sammen med øvrig personalet
 • Observasjons- og dokumentasjonsarbeid
 • Samarbeid med foreldre
 • Samarbeid med andre instanser
 • Forefallende arbeid

 

  Kvalifikasjoner

 • Relasjonell kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det er ønskelig med faglig kompetanse særlig innenfor religion og etikk, natur og friluftsliv, og /eller musikk og kreativitet
 • Relevante IT-kunnskaper

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsavtale
 • Et faglig engasjert personale. Barnehagen er en Læringsutviklingsbarnehage, og er partner med NLA høgskolen, Breistein. Vi er også praksisbarnehage for NLA, Breistein.
 • Et godt barnehagemiljø
 • En variert arbeidsdag med søkelys på verdiarbeid, friluft og nærmiljø.

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 30.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt:

Hanne C. H. Dyngeland, hdyngeland@nlmbhg.no , tlf. 473 44 764

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Epost: hordvik@nlmbhg.no

  

Søknadsfrist: 01.10.2023

Tiltredelse: 02.01.2024

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er databehandleransvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din jf Personopplysingsloven artikkel 30.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf Personopplysningsloven artikkel 6 og 9.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.  

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.