Daglig leder i NLM-barnehage Tryggheim Halden AS

Tryggheim Halden er en tre-avdelings barnehage med plass til 51 barn i alderen 0-5 år. De er fordelt på avdelingene Noahs Ark, Blomsterhagen og Regnbuen. Navnene på avdelingene gjenspeiler profilen vår. Vi ønsker å være en fargerik og inkluderende barnehage. Her jobber 14 erfarne og dyktige medarbeidere som ønsker å sette verdifulle spor.

De ansatte er her for barnas skyld og er barnehagens viktigste ressurs. Vi ønsker å hjelpe barna med å utvikle et sunt og godt selvbilde, gi de trygghet og glede. Det vil vi gjøre ved å møte de med respekt, omsorg og kjærlighet. Samtidig ønsker vi på en positiv måte å veilede de og gi de forutsigbare og trygge rammer.

Vi ser etter en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og som kan være en pådriver og leder for faglig og verdimessig utvikling. Vi ønsker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere. Vi ønsker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

 

Vi søker nå:

Daglig leder i 100 % stilling

  

Arbeidsoppgaver

Daglig leder er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Daglig leder har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Daglig leder skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

Daglig leder har disse hovedfunksjoner:

Pedagogisk ansvar

Personalansvar

Administrativt ansvar

  

Kvalifikasjoner

Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse

Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel

Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig

God relasjonskompetanse og evne til empati

Gode lederegenskaper, tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger

Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument.

 

Vi kan tilby

Lønn etter gjeldende PBL-tariff

Pensjonsordning i Storebrand

Mulighet for aktuell videreutdanning  

Et positivt og engasjert personale 

Nettverk med andre styrere i NLM

Godt samarbeid og oppfølging av administrasjon og eierstyre

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt leder nestleder i NLM-barnehagene, Margrethe Thomassen, tlf 913 75 613.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Nestleder i NLM-barnehagene, Margrethe Thomassen, epost: mthomassen@nlmbhg.no   

   

Søknadsfrist: 1. oktober 2023

Tiltredelse: 1. desember 2023, eller etter avtale.

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er databehandleransvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din jf Personopplysingsloven artikkel 30.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf Personopplysningsloven artikkel 6 og 9.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

  

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.