Pedagogisk leder vikar Våk barnehage

Pedagogisk leder - svangerskapsvikariat Våk er en 4 - avdelings barnehage som startet opp i 1981 og ble utvidet og pusset opp i 2006. Da en av våre fast ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, trenger vi en vikar mens hun har permisjon.

Vår visjon er: "Sammen om å sette verdifulle spor

 

Vi søker nå:

Pedagogisk leder

Svangerskapsvikariat 50% fra august 2023 – januar 2024.

    

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

-          Er utdannet barnehagelærer.

-          Har gode samarbeidsevner.

-          Er positiv.

-          Er til stede for barna.

-          Kan ta initiativ.

-          Ønsker å jobbe i en barnehage med kristent formål.

-          Kan være en pådriver for at barnehagens Verdiplattform blir fulgt opp i praksis.

-          Politiattest må legges frem før ansettelse, jmf barnehageloven § 30.

-          Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

 

Vi kan tilby:

-          Lønn etter PBL- tariff.

-          Pensjonsordning i Storebrand.

-          En godt etablert arbeidsplass med en stabil personalgruppe.

-          Kort vei ut i naturen.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Berit Suther på 99 63 55 92.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

vak@nlmbhg.no       

 

Søknadsfrist: 30.05.23

Tiltredelse: August 2023

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.