Daglig leder i Spiren barnehage og Spiren åpen barnehage

Kanskje det er deg vi leter etter? - Vi søker etter en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og som kan være en pådriver for faglig utvikling. - Vi søker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere - Vi søker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

Spiren barnehage og Spiren åpen barnehage eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband, og virksomheten drives i henhold til kristen formålsparagraf.

-          Spiren barnehage ligger i et borettslag på Risvollan i Trondheim kommune. Barnehagen har et stort og flott uteområde. I tillegg har barnehagen nærhet til turområder.

-          Spiren åpen barnehage holder til i Hoeggen kirke, og eies og drives av Nidelven Menighet og NLM-barnehagene. Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke blir tildelt en fast plass i barnehagen. Barna kommer til barnehagen med en omsorgsperson de tider og de dager de selv ønsker.

 

Vi søker nå:

Daglig leder

100 % stilling. 10% av stillingen vil være som pedagog på avdeling.

  

Arbeidsoppgaver

Daglig leder er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Daglig leder har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Daglig leder skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

Daglig leder har disse hovedfunksjoner:

 • Pedagogisk ansvar
 • Personalansvar
 • Administrativt ansvar

 

 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Den som blir tilsatt må bekjenne den kristne tro og forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Mulighet for aktuell videreutdanning  
 • Et positivt og engasjert personale 
 • Godt samarbeid og oppfølging av eierstyret 
 • Samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU
 • Nettverk med styrere i kommunen og med andre NLM-barnehager
 • Oppfølging fra administrasjonen i NLM-barnehagene

 

Ved tilsetting må politiattest legges fram,jf. Barnehageloven § 30.

 

For spørsmål eller informasjon, kontakt eierstyreleder Marit Kløve, tlf.: 908 48 374 eller fagleder Tove Aune Eskelund, tlf.: 474 83 356

Se hjemmeside https://spiren.barnehage.no

 

Søknad, CV og referanser sendes på epost til

Fagleder i NLM-barnehagene Tove Aune Eskelund

Epost: teskelund@nlmbhg.no

 

Søknadsfrist: 21.mai 2023

Tiltredelse: 01.august 2023 eller etter avtale

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.