Spiren åpen barnehage

Nidelven og Spiren åpne barnehager søker til sammen 50% fast stilling som pedagogisk leder. Nidelven og Spiren Åpne barnehager er et gratis barnehagetilbud for foreldre som er hjemme med barn under skolepliktig alder. Barnehagetilbudet er lokalisert i Hoeggen kirke, og er åpen mandag og torsdag. Åpen barnehage mandager eies og drives av NLM-barnehagene AS, og torsdager eies og drives av Nidelven menighet. Nidelven og Spiren barnehager er et viktig og etterspurt tilbud i Nardo/Risvollan-område, og kan ta imot opp til 17 barn pr. dag.

Vi søker nå:

Pedagogisk leder

 • 25% ved Nidelven Åpen barnehage. Fast stilling
 • 25% ved NLM-barnehagene AS avd. Fast stilling

Stillingen vil være tilknyttet to ulike arbeidsgivere, som driver hver sin dag av det åpne barnehagetilbudet.

  

Arbeidsoppgaver

Som pedagogisk leder skal du legge til rette for det pedagogiske arbeidet i Åpen barnehage. Arbeidet vil bestå i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av et godt barnehagetilbud for barna og foreldrene som ønsker å benytte tilbud vårt. Det å arbeide tett på for å støtte barn og foreldre i lek og i samspill vil være viktig, skape et godt foreldresamarbeid og legge til rette for relasjonsbygging for foreldre og barn i nærmiljøet. Du vil også få arbeide med administrative oppgaver som å føre oppmøtestatistikk, skrive årsrapport, årsrapportering i BASIL m.m.

Arbeidstiden vil være mandager og torsdager fra 08.00-15.30. 10% av stillingen vil i tillegg være satt av til planlegging, møter, kurs m.m. Her vil noe tilpasning være mulig.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Godkjent norsk språkkunnskap jf. Barnehagelovens § 25.
 • Gode samarbeidsegenskaper og raushet.
 • Engasjement og varme, og er tydelig nærværende i kommunikasjon med barna.
 • Et godt faglig blikk og fokus, og liker å jobbe målrettet i arbeid med barna.
 • Er fleksibel og byr på deg selv.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi leter etter deg som har evne til å se det enkelte barnet, ta barnets perspektiv og støtte opp om dets utvikling. Som kan være en stabil og positiv ressurs for barn og foreldre i Åpen barnehage, og som ønsker være med å arbeide for faglig refleksjon og utvikling av Nidelven og Spiren Åpne barnehager.

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagenes kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

De to stillingene lønnes etter de regulativer de to enhetene reguleres etter, henholdsvis PBLs lønnsregulativ og gjeldende tariffavtale for KA's avtaleområde.

Det kreves tilfredsstillende politiattest før ansettelse og oppstart, jf. barnehageloven § 30.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt

Eli Brandsæter, Daglig leder v/NLM-barnehagene Spiren åpen barnehage AS,

spiren@nlmbhg.no, Tlf.: 459 75 498

 

Elisabeth Lund, Daglig leder v/Nidelven sokn,

el622@kirken.no , Tlf.: 905 63 689

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Eli Brandsæter, Daglig leder v/NLM-barnehagene Spiren åpen barnehage AS,

spiren@nlmbhg.no, Tlf.459 75 498

   

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.