Barnehagelærer Lube barnehage

Lube barnehage holder til i Lura Bedehus, og har ca 50 barn fordelt på 3 avdelinger. Vi er tilknyttet NLM barnehagene AS, og benytter oss av barnehagelovens formålsparagraf 1a, og har derav et utvidet kristent formål. Vi har også godt samarbeid med Sandnes kommune, og er med i kvalitetsprogrammet USB. Lube barnehage ligger sentralt til på Lura, rett ved siden av Kvadrat. Vi er opptatt av de gode hverdagene med trygghet, lek, glede, nysgjerrighet og læring. Opplevelser sammen i gode relasjoner og vennskap er med på å fremme verdiene våre nestekjærlighet, likeverd og mestring.

Vi trenger flere med på laget vårt for å sette verdifulle spor, og søker nå

Barnehagelærer Vikariat 100% stilling.

Tiltredelse 01.08.2023.

Vikariatet er for barnehageåret 2023/ 2024, men det er mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

- Tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet på avdelingen

- Planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver

- Bidra til at barnehagenes verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid

- Foreldresamarbeid

Kvalifikasjoner:

- Godkjent barnehagelærerutdanning

- Kunne bidra til trygghet, lek, læring og utvikling for det enkelte barn og barnegruppen

- Gode norskkunnskaper                                                                                                                    

- Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer

- Samarbeid og kommunikasjon. Engasjement og kreativitet

- En åpen holdning med ønske om videre læring og utvikling

Vi kan tilby:

- Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på kvalitet, trivsel og utvikling 

- Faglig utvikling gjennom USB, Sandnes kommune 

- Lønn etter PBL tariff   

- En veldrevet organisasjon

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse.

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Bente Roth, tlf 468 18 732 Søknad med CV og referanser sendes: lube@nlmbhg.no

Søknadsfrist: snarest

 

 

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.