Fagarbeider/assistent Hordvik barnehage

Hordvik barnehage ligger landlig plassert nord i Bergen. Vi er en del av NLM-barnehagene AS som arbeider etter visjonen «Sammen om å sette verdifulle spor». Barnehagen jobber ut fra et kristent verdigrunnlag og har profil som friluftsbarnehage. Derfor benytter vi oss jevnlig av naturen rundt oss med et aktivt turliv og utforsking av naturfenomen, året rundt. I barnehagen er her ca. 55 barn.

Vi søker nå:
Fagarbeider/assistent 80-100 %

Arbeidsoppgaver:
Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen for øvrig.

Kvalifikasjoner:

  • Den som blir tilsatt forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.
  • Trives med natur og uteliv
  • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre og kolleger.
  • Løsningsorientert

Vi kan tilby:

  • Lønn etter PBL (Private barnehagers landsforbund) tariff og deres pensjonsavtale medfølger.
  • Et engasjert personale

Det kreves tilfredsstillende politiattest jmf. barnehageloven § 30.


For spørsmål eller informasjon kontakt
Sissel Vaktskjold (Styrer)

hordvik@nlmbhg.no 47344764

Søknad, CV og referanser sendes:

Epost: hordvik@nlmbhg.no

Søknadsfrist: 07.10.2022

Tiltredelse: 01.01.2023, eller tidligere

 


Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.