Barnehagelærer Tryggheim Halden

Tryggheim barnehage Halden søker etter en barnehagelærer uten lederansvar til en 70% stilling, med tiltredelse 1. oktober 2022. Vi er en tre avdelings barnehage med 14 ansatte og 51 barn. Vår visjon: Sammen om å sette verdifulle spor»

Du må ha:

  • Godkjent barnehagelærerutdannelse
  • Gode norskkunnskaper og beherske språket godt både skriftlig og muntlig, Barnehageloven §18a
  • Gode samarbeidesevner
  • Faglig engasjement
  • God helse og like å være fysisk aktiv

 

Vi kan tilby:

  • Høy pedagogtetthet
  • Lønn, pensjon og forsikring etter PBLs regulativ

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagen sitt kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagen sin målsetting og verdier.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: 1. oktober 2022

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysning

 

Søknad sendes til:

tryggheim.halden@nlmbhg.no eller

NLM-barnehagene AS, avd. Tryggheim Halden, Asakveien 33, 1785 Halden

Hjemmeside: tryggheim-halden.barnehage.no

Kontakt for ytterligere informasjon: Daglig leder Unn Aasgård – tlf. 913 41 210