Tryggheim Ulsteinvik søker pedagoger

NLM barnehagene AS Tryggheim barnehage, Ulsteinvik

 «Sammen om å sette verdifulle spor»

Vi søker:

100% fast stilling som pedagog

10% fast stilling som pedagogisk leder

 

NLM Barnehagene eier og driver barnehagen. Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 30.

For spørsmål eller informasjon kontakt styrer Berit-Mari Nystøyl, 47978343

Søknad, CV og referanser sendes:

Epost:   tryggheim.ulsteinvik@nlmbhg.no

 

Søknadsfrist: 08/04/2022

Tiltredelse: 01/08/2022

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din. Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.