Tryggheim barnehage Vatne, barnehagelærere

NLM-barnehage Tryggheim Vatne AS (Misjonssambandet) er ein privat barnehage med kristen formålsparagraf som ligg i bygda Vatne i Ålesund kommune. Vi er pr. i dag ein barnehage med til saman 84 barn i alderen 0-6 år fordelt på fem avdelingar. Barnehagen har lyse og trivelige lokale (nytt bygg i 2018), har eit variert uteareal, samt at barnehagen har eit nærmiljø som gir rikelege moglegheiter for turar både til fjells, vatn og sjø. Hjemmeside https://nlm-barnehagene.barnehage.no/Innhold/Side/136077 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090568359201

 

Tryggheim barnehage Vatne søkjer barnehagelærerar i 100% fast stilling

 

Vil du vere med å sette verdifulle spor?

 

Vi søkjer etter:

To faste 100% stillingar som Barnehagelærar

Arbeidsoppgåver:

 • Barnehagelærar har, i samarbeid med pedagogisk leiar, ansvar for legge til rette det pedagogiske arbeidet. Barnehagelærar har også eit rettleiingsansvar overfor fagarbeiderar og assistentar, og ansvar for at aktivitetane vert gjennomført.
 • Vere engasjert i den faglige utviklinga i samarbeid med dei andre leiarane
 • Vi ynskjer at du skal være ein god rollemodell, strukturert og opptatt av å gjere andre gode.
 • Vi forventar at du er levande opptatt av barn sin oppvekst og leik i tråd med rammeplan, årsplan og aktuell forskning.
 • Skape eit nært samarbeid mellom heim og barnehage med respekt og omtanke for barn og foresatte
 • Du er med på å sette verdifulle spor i barndommen til verdifulle barn.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærarutdanning.
 • Du er ein trygg voksen som tek ansvar for gode relasjonar til barn, føresette og kollegaer.
 • Du er villig til å engasjere deg, arbeide i team og bygge god kultur på arbeidsplassen.
 • Hensyn til barna sitt beste gjennomsyrar dine prioriteringar, din veremåte og din motivasjon.
 • Ha gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg jfr Barnehagelova §18a.

Den som vert tilsett, forpliktar seg til å arbeide etter barnehagen sitt kristne verdigrunnlag, vedtekter og instruksar, og arbeide aktivt for å fremje barnehagen si målsetting og verdiar.

Vi kan tilby:

 • Fokus på kvalitetsutvikling og eit godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsdagar med humor og varme, utfordringar og gleder, samhald, gratis trim og friluftsliv
 • Lønn etter PBL tariff og pensjonsavtale

Politiattest, jmf barnehagelova § 30 må framvisast før ein kan starte i stillinga.

For spørsmål eller meir informasjon kontakt styrar/dagleg leiar, Sigrid Høydalsvik Nevstad tlf.: 96948829

Send søknad, CV og referansar til:

tryggheim.vatne@nlmbhg.no

Søknadsfrist 24.april 2023

Oppstart: 31.juli 2023 eller etter avtale

 

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din. Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.