Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

NLM-barnehagenes arbeidsmiljøutvalg for 2021 til 2022 består av:

Fra arbeidstakerne:

- Anita Woldsund, Leder og hovedverneombud

- Svanhild Taksdal Søiland

Fra arbeidsgiver:

- Margrethe Thomassen

- Johannes Vik, sekretær

Varamedlemmer:

- Harald Berge Breistein

- Tove Aune Eskelund

Fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

- Annette Grainger