Barnehagelærar/pedagogisk leiar Tryggheim Godøy

Tryggheim Barnehage, Godøy er ein barnehage med tre utvida avdelingar. Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv barnehagen gjennom NLM-barnehagene AS. Vi ynskjer at barna som kjem til barnehagen blir møtt med omsorg, og vi vil at barnehagen skal vere ein god arbeidsplass for dei tilsette.

Vi søkjer no:

Barnehagelærar/pedagogisk leiar 100% stilling, vikariat barnehageåret 2021/2022

Barnehagen blir driven med eit kristent formål, og den som blir tilsett må arbeide lojalt etter barnehagen si verdiplattform

   

Barnehagen følgjer PBL sitt lønnsregulativ

Den som blir tilsett må legge fram politiattest

  

For spørsmål eller informasjon kontakt dagleg leiar, tlf 48951404

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM-barnehagene AS avd. Tryggheim Barnehage, Godøy

Sandmyrv. 2, 6055 Godøya

 Epost: tryggheim.godoy@nlmbhg.no      

   

Søknadsfrist: 07.06.21

Tiltredelse: 12.08.21