Assistent i Nidelven og Spiren Åpne barnehager

Nidelven og Spiren Åpne barnehager har til sammen 30% stilling ledig som assistent. Nidelven og Spiren Åpne barnehager er et gratis barnehagetilbud for foreldre som er hjemme med barn under skolepliktig alder. Barnehagetilbudet er lokalisert i Hoeggen kirke, og er åpent mandag og torsdag, Åpen barnehage mandager eies og drives av NLM-barnehagene AS, og torsdager eies og drives av Nidelven menighet. Nidelven og Spiren barnehager er et viktig og etterspurt tilbud i Nardo/Risvollan-området, og kan ta imot opp til 25 barn pr. dag.

Vi søker nå:

Assistent

  •        15% fast stilling i Nidelven Åpen barnehage
  •        15% fast stilling i NLM-barnehagene AS, avd. Spiren Åpen barnehage

Stillingen vil være tilknyttet to ulike arbeidsgivere, som driver hver sin dag av det åpne barnehagetilbudet.

  

Arbeidsoppgaver

Assistenten skal være med på å legge til rette for det pedagogiske arbeidet i Åpen barnehage. Støtte barn og foreldre i lek og relasjonsarbeid, og delta i praktisk arbeid rundt tilbudet.

Arbeidstiden vil være mandager og torsdager fra 08.30-14.00, resterende del av stilling vil være enkelte møter, kurs og/eller planleggingsdager lagt til andre tidspunkt.

 

Kvalifikasjoner

  •        Godkjent norsk språkkunnskap jf. Barnehagelovens § 27.
  •        Gode samarbeidsegenskaper og raushet.
  •        Engasjement og varme, og er tydelig nærværende i kommunikasjon med barna.
  •        Et godt faglig blikk og fokus, og liker å jobbe målrettet i arbeid med barna.
  •        Er fleksibel og byr på deg selv.
  •        Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi leter etter deg som har evne til å se det enkelte barnet, ta barnets perspektiv og støtte opp om dets utvikling. Som kan være en stabil og positiv ressurs for barn og foreldre i Åpen barnehage, og som ønsker være med å arbeide for faglig refleksjon og utvikling av Nidelven og Spiren Åpne barnehager.

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

De to stillingene lønnes etter de regulativer de to enhetene reguleres etter, henholdsvis PBLs lønnsregulativ og gjeldende tariffavtale for KA’s avtaleområde.

  

Det kreves tilfredsstillende politiattest før ansettelse og oppstart, jf. barnehageloven § 30.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt pedagogisk leder:

Eli Johanne S. Eiksund, Pedagogisk leder i Nidelven og Spiren Åpne barnehager,  

ejeiksund@nlmbhg.no Tlf.: 970 93 557

Eli Brandsæter, Daglig leder, NLM-barnehagene AS, avd. Spiren Barnehage,

spiren@nlmbhg.no  Tlf.459 75 498 / 920 56 302

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Daglig leder v/NLM-barnehagene AS, avd. Spiren barnehage, Eli Brandsæter

spiren@nlmbhg.no

       

   

Søknadsfrist: 07.06.2021

Tiltredelse: 15.08.2021