Heggli barnehage, pedagogisk leder/barnehagelærer

Heggli Barnehage i Åfjord er en 3-avdelings heldagsbarnehage med 42 plasser for barn i alderen 0 -5 år fordelt på 2 avdelinger, og med egen friluftsavdeling i tillegg for barn 3 – 5 år med 12 plasser, totalt 54 plasser. Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er en del av aksjeselskapet NLM-barnehagene AS. Barnehagen drives etter kristent formål.

Stilling som PEDAGOGISK LEDER / BARNEHAGELÆRER

100 % stilling, fast tilsetting.

Stillingen innebærer ledelse og pedagogisk arbeid på avdeling 3 – 5 år i Heggli, avdeling for 18 plasser.

 

Stilling som BARNEHAGELÆRER

med tilleggsutdanning i SPESIALPEDAGOGIKK

40 % stilling, engasjement i 2 år fra 01.08.21, og med mulighet for å kombinere med vikartimer i tillegg.

Den som tilsettes, vil få ansvar for spesialpedagogiske tiltak på avdelingene og koordinering / veiledning ifht. tiltak som gjelder barn med særskilte behov.

 Ved evt. interne søkere / forflyttinger, kan andre stillinger bli ledige.

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens verdigrunnlag /»Verdiplattformen», vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Lønn etter gjeldende PBL-tariff. Pensjonsordning i Storebrand.

Politiattest må legges fram ved tilsetting.

Søknad, CV og referanser sendes på e-post til

heggli@nlmbhg.no

Har du spørsmål rundt stillingene, ring 907 83 681.

 

Søknadsfrist 28.05.21

Tiltredelse:  01.08.21