Styrer i Solheim barnehage, Stavanger

Solheim barnehage er en privat barnehage i Stavanger. Den er en del av NLM-barnehagene AS, som har 35 barnehager rundt om i Norge. NLM-barnehagene drives med kristent formål, med følgende visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

Solheim barnehagen ligger i Kvernevik i Stavanger kommune. Den ble bygget 1973 og er blitt renovert i år 2001, 2010 og 2019. Barnehagen ble bygget for 2 avdelinger, men i 2004 ble den utvidet til 3 avdelinger.
Uteområdet grenser til friområder på alle sider og det har nærhet til både skog, sjø og vann som benyttes ofte. Det gir mulighet for mye turer og fin næring til lek og utfoldelse for alle aldersgrupper.

Vi søker nå:

Styrer/Daglig leder

100 % stilling

Tiltredelse: Etter avtale

Vi ser etter deg som er motivert for å arbeide ut fra vår kristne profil, vår visjon og våre verdier. Du må ha et stort engasjement for å lede en kristen barnehage, og være med å utvikle en felles forståelse for dette oppdraget i samarbeid med personalet.

 

Arbeidsoppgaver

Styrer er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Styrer har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Styrer skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

Barnehagen sitt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagen sitt pedagogiske arbeid. (Rammeplanen 2017)

 

Styrers hovedfunksjoner:

Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. 

 

Kvalifikasjoner

 •        Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 •        Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 •        Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 •        Ha fokus på trygghet, trivsel, inkludering og utvikling av sosial kompetanse
 •        Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 •        Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 •        Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument.

 

Vi kan tilby  

 • Et positivt og engasjert personale 
 • Lønn etter PBLs lønnsregulativ.   
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Nettverk med andre styrere i NLM-barnehagene

 

Det kreves gode norskkunnskaper, jfr Barnehagelovens §18a.  

Det må fremlegges politiattest før tiltredelse jf. barnehagelovens §19. 

  

For spørsmål eller informasjon kontakt David Heng, tlf: 95 75 80 80, epost: davrantho@gmail.com 

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Epost: davrantho@gmail.com

   

Søknadsfrist: 20.08.21

Tiltredelse: Etter avtale