Spiren barnehage

Spiren barnehage er en to-avdelings barnehage på Risvollan i Trondheim. Barnehagen er en del av NLM-barnehagene som har 35 barnehager rundt om i Norge, og har utvidet kristent formål. Barnehagen ligger i et boligområde med nærhet til marka. I tillegg driver Spiren en åpen barnehage. Barnehagen er medlem av PBL (Private barnehagers landsforbund). Barnehagens visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor». Les mer om barnehagen på www.spiren.barnehage.no

Intern utlysning av stilling.

NLM-barnehagene AS, avd. Spiren barnehage søker ny pedagogisk medarbeider.

Vi søker nå: Fagarbeider/assistent med relevant fagkompetanse

Spiren barnehage har en 100% stilling ledig som barne- og ungdomsarbeider, eventuelt assistent med relevant fagkompetanse. 80% av stillingen er fast, og 20% avstillingen er et års vikariat.

NLM-barnehagene AS, avd. Spiren barnehage ønsker å ansette en medarbeider som kan tilføre barnehagen vår god faglighet og erfaring. Vår barnehage skal være et godt sted for alle, der vi har fokus på at alle barn får utvikle seg fra sitt ståsted. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner til alle barn og foreldre. Vil du være med å hjelpe oss til å arbeide mot dette?

Kvalifikasjoner

• Godkjent fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, eventuelt annen relevant fagkompetanse.

• Godkjent norsk språkkunnskap jf. Barnehagelovens § 27.

• Gode samarbeidsegenskaper og raushet.

• Engasjement og varme, og er tydelig nærværende i kommunikasjon med barna.

• Et godt faglig blikk og fokus, og liker å jobbe målrettet i arbeid med barna.

• Er fleksibel og byr på deg selv.

• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi leter etter deg som har evne til å se det enkelte barnet, ta barnets perspektiv og støtte opp om dets utvikling. Som kan være en stabil og positiv ressurs for barn og ansatte i barnehagen, og som ønsker være med å arbeide for faglig refleksjon og utvikling av Spiren barnehage.


Vi kan tilby

• Lønn, pensjon og forsikringer etter PBLs regulativ.

• Jobb i en relativt liten barnehage i et spennende nærmiljø.

• Et allsidig og falig arbeidsmiljø med mulighet for vekst og utvikling.

Noe arbeid på kveldstid må påberegnes i forbindelse med møter.

Den som blir tilsatt forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og til å arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Før ansettelse må det legges frem godkjent politiattest, jf. barnehageloven § 30.

 

 

Søknadsfrist: 09.05.2021 Tiltredelse: 01.08.2021 eller snarest etter tiltredelsesdato.

Søknad, CV og referanser sendes: spiren@nlmbhg.no

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder, Eli Brandsæter, spiren@nlmbhg.no, Tlf 920 56 302