Tryggheim Ulsteinvik

NLM-BARNEHAGENE A/S TRYGGHEIM BARNEHAGE, ULSTEINVIK Rognahaugen 2, 6065 Ulsteinvik Tlf:70010732 «SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR»

Barnehagen har ledig:

 

Inntil 100% fast stilling, som pedagog.

Det kan også bli ledig inntil 100% vikariat som pedagog, for barnehageåret 2021/2022.

Barnehagen treng også tilkallingsvikarar.

 

NLM Barnehagene eig og driv barnehagen, og ynskjer at den/dei som vert tilsett, arbeider lojalt og i samsvar med Norsk Luthersk Misjonssamband sine verdiar og målsetting for sine barnehagar.

 

Nærmare opplysning om stillingane får ein ved å vende seg til barnehagen

v/styrar Berit-Mari N. Nystøyl.

 

Søknad med vitnemål og attester skal sendast til barnehagen.

 

Søknadsfrist 10.mai 2021.