Fredtun barnehage styrer

Fredtun barnehage er en barnehage som har 2 avdelinger: Fredtun, Rød ved Gressvik og Fredtun, Kjærre ved Manstad. Begge barnehagene har avdelinger for barn i alderen 0-3 år og avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Barnehagene samarbeider mye på tvers mht både pedagogiske planer, formål og visjon. Det er totalt 15 ansatte i Fredtun barnehage.

Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er en del av aksjeselskapet NLM-barnehagene AS. NLM barnehagene er en stor barnehagekjede med 35 barnehager rundt omkring i hele landet. Disse barnehagene drives med kristent formål, og ønsker at det skal være tydelig og gjenspeiles på mange forskjellige områder i det som skjer i barnehagens daglige drift.

Styrer i Fredtun barnehage har ansvar for ledelse og daglig drift i begge avdelingene.

 

Vi søker nå: 

Styrer, 100% fast stilling    

 

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk og administrativt ansvar
 • Personalansvar
 • Ansvar for barnehagedrift og økonomi
 • Lede og videreutvikle barnehagen i tråd med lover og forskrifter
 • Lede i tråd med barnehagens målsetting og kristne verdigrunnlag
 • Samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU

   

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier 

 Vi kan tilby  

 •        PBLs lønnstabell
 •        Pensjonsavtale
 •        Mulighet for aktuell videreutdanning   

 

For spørsmål eller informasjon kontakt

Margrethe Thomassen, fredtun@nlmbhg.no, 45614123

Se også barnehagens nettsider www.fredtun.barnehage.no

Søknad, CV og referanser sendes:

Fredtun barnehage, fredtun@nlmbhg.no

Søknadsfrist: 10/05/2021

Tiltredelse: 01/06/2021