Pedagogisk leder - Lasseliten barnehage, Stavanger

NLM-barnehage Lasseliten AS er en barnehage i Stavanger. Den er en del av NLM-barnehagene, som driver omkring 40 barnehager rundt om i Norge. Lasseliten barnehage har vært i drift siden 1978, og er i dag en funksjonell 4-avdelings barnehage for barn i alderen 1 -6 År. Barnehagen ble totalrenovert i 2012. Gjennom lek, læring og omsorg i et trygt miljø får barna møte nye utfordringer, oppleve mestring, glede og trivsel.

Barnehagen har et stort og flott uteområde, som innbyr til en fysisk og aktiv lek for alle aldersgrupper. Lokalene inne er lyse og lagt til rette for ulik kreativitet. Lasse Liten er en barnehage med særlige formål som innebærer at det kristne budskapet og verdier er en naturlig del av hverdagen. Det blir formidlet gjennom samlinger, sanger og temaarbeid.

Vår visjon er «Sammen om å sette verdifulle spor»

 

Vi søker nå: PEDAGOGISK LEDER 100 % stilling fast fra 01.08.23

Arbeidsoppgaver

 -   Planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske og praktiske arbeidet i tråd med barnehagens visjoner og mål, rammeplanen og barnehageloven mm.                                                                         -   Bidra til faglig kompetanseheving                                                                                                 -   Bidra til godt samarbeid og kommunikasjon med foreldre, personalet og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

• Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning                                                • Aktiv, engasjert og nærværende i leken                                                                                            • Åpen, ærlig og reflekterende                                                                                                          • Kreativ og fleksibel                                                                                                                        • Personlig egnethet vil bli vektlagt                                                                                                    • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

• Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 Vi kan tilby

 •  Fokus på kvalitetsutvikling                                                                                                             •  Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø                                                                                           •  FIn barnehage og stort uteareal                                                                                                     •  Kjøkkensjef                                                                                                                                   •  Lønn etter PBL tariff                                                                                                                       •  Pensjonsordning i Storebrand

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 30.

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder av barnehagen Marit Harberg Sele tlf. 41258214/47456552

Søknad, CV og referanser sendes:

Daglig leder i NLM-barnehage Lasseliten AS, Marit Harberg Sele epost:lasseliten@nlmbhg.no 

Søknadsfrist: snarest

Tiltredelse: 01.08.2023, men er fleksibel

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene