Barnehagestyrer/Daglig leder

Kanskje det er deg vi leter etter?! - Vi ønsker en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og er interessert i og pådriver for faglig utvikling. - Vi ønsker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere - Vi ønsker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor"

Heggli Barnehage er en 3-avdelings heldagsbarnehage, - med 42 plasser for barn i alderen 0 – 5 år delt på 2 avdelinger, og med egen friluftsavdeling i tillegg for barn 3 -5 år med 12 plasser.

Barnehagen drives av NLM-barnehagene AS, som er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Barnehagen drives etter kristent formål.

Heggli Barnehage ligger i Åfjord kommune, - på Fosenhalvøya, - i Trøndelag fylke.

I løpet av 2022 vil barnehagen flytte inn i større lokaler med et nytt og større uteområde.

Vi samarbeider meget godt med Åfjord kommune.

 

Vi søker nå:

Barnehagestyrer / Daglig leder

100 % stilling, fast tilsetting

  

Arbeidsoppgaver

Styrer er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Styrer har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Styrer skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLMbarnehagene AS.

Styrer har disse hovedfunksjoner:

 • Pedagogisk ansvar
 • Personalansvar
 • Administrativt ansvar
 • Samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU

 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Den som blir tilsatt må bekjenne den kristne tro og forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Mulighet for aktuell videreutdanning  
 • Et positivt og engasjert personale 
 • Godt samarbeid og oppfølging av eierstyret 
 • Bistand med å skaffe leid bolig i kommunen

 

Ved tilsetting må politiattest legges fram, jmf barnehageloven § 30.

 

For spørsmål eller informasjon

kontakt daglig leder Lise Taraldsen

mobil 90783681

eller leder i eierstyret Helge Nilsen
mobil 40401520

Se https://heggli.barnehage.no/ for mer info.

  

Søknad, CV og referanser sendes på epost til

heggli@nlmbhg.no     

 

knadsfrist: 29.03.21

Tiltredelse: etter avtale