Solgløtt barnehage

NLM-barnehage Solgløtt AS er en del av NLM-barnehagene (Misjonssambandet) som driver omtrent 40 barnehager i Norge. Barnehagene drives ideelt og med kristent formål. Solgløtt barnehage ligger på Laksevåg i Bergen. Vi er en to avdelings barnehage med plass til 12 små barn og 18 store barn. Våre satsningsområder er språk og relasjonskompetans. Vi har et nytt og fint uteområde, et engasjert personale og en flott barnegruppe. Et godt og tett samarbeid med foreldrene er også noe vi vektlegger. Visjonen til barnehagen: «Sammen om å sette verdifulle spor»

Barnehagen søker nå:

BARNEHAGELÆRER I 100% STILLING FRA 01.08.2023. Stillingen er et svangerskapsvikariat i 10 måneder med muligheter for forlengelse

Arbeidsoppgaver:

Være en god rollemodell for barna

Medvirke til å videreutvikle pedagogisk praksis gjennom refleksjoner og planarbeid

Opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid

Bidra til et godt arbeidsmiljø der åpenhet, raushet og glede vektlegges

Kvalifikasjoner:

Utdannelse: Barnehagelærer

Du er en trygg voksen som er tydelig, leken og ambisiøs

Du trives sammen med barn i en aktiv hverdag

Du har gode kunnskaper om barns utvikling

Gode samarbeidsevner

Gode ferdigheter med IKT

Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig

Et godt arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere

Vi tilbyr:

Stort fokus på kvalitetsutvikling

Ressurser til å gjennomføre et godt pedagogisk arbeid

IA -bedrift

Lønn etter PBL tariff

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier

Den som blir ansatt må kunne fremvise politiattest

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Gerd Gåskjenn Askeland, telefonnummer 99349494, søknad sendes til  solglott@nlmbhg.no  

Søknadsfrist: Snarest

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.