Solgløtt barnehage

Solgløtt barnehage er en barnehage med to avdelinger. Vi søker etter vikar for vår dyktige pedagog på småbarnsavdelingen. Denne avdelingen har plass til 12 barn fra 0-3 år. Barnehagen ligger på Lyngbø på Laksevåg og er nærmeste nabo til Lyngbøtunet. Vi vektlegger formidling av Bibelhistorier som utgangspunkt for mye av vårt pedagogiske arbeid. Rammeplanens fagområder knyttes inn i dette. Våre satsningsområder er språk, relasjonskompetanse og formidling av vår kristne kulturarv. NLM- barnehagenes visjon er; «Sammen om å sette verdifulle spor»

Engasjert og dyktig pedagog søkes

Arbeidsoppgaver:

Være en god rollemodell for barna

Medvirke til å videreutvikle pedagogisk praksis gjennom refleksjoner og planarbeid.

Opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid

Bidra til et godt arbeidsmiljø der åpenhet, raushet og glede vektlegges

Kvalifikasjoner:

Utdannelse: Barnehagelærer

Du er en trygg voksen som er tydelig, leken og ambisiøs

Du trives sammen med barn i en aktiv hverdag.

Du har gode kunnskaper om barns utvikling

Gode samarbeidsevner

Gode ferdigheter med IKT

Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere.

Stort fokus på kvalitetsutvikling

Ressurser til å gjennomføre et godt pedagogisk arbeid.

IA -bedrift

Lønn etter PBL tariff

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier

Søknadsfrist: Snarest

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrer: Gerd Gåskjenn Askeland tlf: 99349494

Den som blir ansatt må kunne fremvise politiattest.