Daglig leder/styrer Utsyn barnehage Finnøy, Stavanger kommune

 

Daglig leder/styrer

Utsyn barnehage Finnøy, Stavanger kommune, søker daglig leder/styrer

Utsyn barnehage Finnøy er en privat barnehage som drives med kristent formål. Barnehagen ligger på naturskjønne Finnøy i Stavanger kommune. Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-barnehagene AS, og ble åpnet høsten 1982.  
Barnehagen er en 3-avdelings barnehage med tilbud for barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, ligger i et naturskjønt område, med nær tilknytning til sjø og utmark.  
Barnehagen sitt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagen sitt pedagogiske arbeid.                                                                                                                          

Sted: Vikekleiva 24, 4160 Finnøy 

Vi søker nå:

Daglig leder/styrer i 100%

Arbeidsoppgaver:

 • Driftsansvar for barnehagen  
 • Personalledelse  
 • Pedagogisk ledelse  
 • Strategisk ledelse av barnehagen 

Kvalifikasjoner: 

 • Barnehagelærer eller tilsvarende kompetanse  
 • Gjerne utdanning i administrasjon og ledelse (Gjerne barnehagelederutdannelse eller  tilsvarende).  
 • Annen relevant utdanning 

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Fokus på relasjoner og sosial kompetanse

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument. 

Vi kan tilby: 

 • Et positivt og engasjert personale
 • Lønn knyttet til PBL og NLM-barnehagene AS
 • Varierende og utfordredne arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å dekke ekstraordinære reisekostnader
 • Mulighet for å danne et lederteam og være en del av dette   

  

Det kreves gode norsk kunnskaper, jfr barnehageloven.

Det må fremlegges politiattest før tiltredelse jfr. barnehagelovens §30

Søknad, CV og referanser:                                                                                                         For spørsmål eller informasjon kontakt styreleder Georg Mork, gmork@nlm.no tlf 957 93 029        Søknad, CV og referanser kan og sendes på mail til gmork@nlm.no 

Søknadsfrist: 09.05.2021

Tiltredelse: 01.08.21