Lilleval barnehage

Lilleval er en liten privat barnehage som ligger fint plassert midt på området til Val skoler i Nærøysund kommune, nord i Trøndelag. En havbrukskommune i positiv vekst og utvikling. Val skoler består av grunnskole med 1.- 10. klassetrinn og videregående skole med fag innen naturbruk og akvakultur. Barnehagen er en del av NLM- barnehagene. NLM driver alene eller sammen med andre over 40 barnehager rundt om i landet. Vi har utvidet kristen formålsparagraf, og vår visjon er: Sammen om å sette verdifulle spor.

BARNEHAGELÆRER i Lilleval barnehage, Nærøysund

Lilleval barnehage søker etter en engasjert og dyktig barnehagelærer til ei 60% stilling, med tiltredelse 1. august 2022.

Barnehagen består av ei avdeling med barn i alderen 1- 6 år, noe som gir mulighet for nærhet til og tett oppfølging av hvert enkelt barn. Du kommer her inn i et fagmiljø med høy pedagogtetthet og engasjerte kollegaer med stort fokus på faglig utvikling. Vi deltar i utviklingsarbeid gjennom REKOM (regional ordning for kompetanseutvikling) og NLM- barnehagene.

Vi nyter godt av å ha kort veg til mange fasiliteter, som egen grillhytte, idrettshall, stall og fjøs, naturlekeplass og flere fine skogsområder. Vårt barnehagemiljø skal være preget av verdiene nestekjærlighet, likeverd og mestring.

Vi ser etter deg som:

·       Har godkjent barnehagelærerutdanning.

·       Behersker norskspråket godt, både muntlig og skriftlig jfr. Barnehagelova §18a.

·       Er faglig engasjert, fleksibel og åpen for utvikling.

·       Har gode samarbeids- og lederegenskaper.

·       Liker å være ute til alle årstider, og synes det er spennende med dyr og fjøsbesøk.

·       Er personlig egnet til stillingen.

Vi kan tilby:

·       Lønn, pensjon og forsikring etter PBLs regulativ. 

·       Er behjelpelig med å finne bolig. 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagen sitt kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagen sin målsetting og verdier.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: 1. august 2022

Søknad, CV og referanser sendes: styrer.lilleval@nlmbhg.no

For spørsmål eller informasjon, kontakt daglig leder Gjertrud Østvand: styrer.lilleval@nlmbhg.no eller tlf.: 40 43 33 23.

Les mer om oss på vår nettside: https://lilleval.barnehage.no

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.