Kvås barnehage

NLM-barnehage Kvås AS søker etter Barnehagelærer i 100% fast stilling

Kvås barnehage holder til på Vemestad i Kvås som er i Lyngdal kommune. Vi har i år 20 barn. Barnehagen er en enavdelings barnehage med barn i alderen 1-6 år, men vi har delt oss etter alder store deler av dagen. Vi disponerer flotte uteområder med god tumleplass. Barnehagen representerer et positivt innslag i bygda og nyter stor respekt blant befolkningen. Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen med kristent formål.

Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, skal også være et bindeledd mellom styrer og de andre ansatte. Foreldresamarbeid er også en viktig del av jobben

Vi søker nå etter barnehagelærer i 100% fast stilling

Tiltredelse: 01.11.23

Vi kan tilby:

 • Dedikerte og dyktige medarbeidere
 • Ia-bedrift
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tariff, pensjon og forsikring gjennom Private barnehagers landsforbund
 • Godt samarbeid med Lyngdal kommune og de andre private barnehagene i kommunen
 • Nasjonalt nettverk og regionalt nettverk av andre NLM-barnehager 

Vi søker en person som:

 • Er barnehagelærer
 • Er kreativ, fleksibel og har stå på vilje
 • Har gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • Er inspirerende og kan motivere medarbeidere
 • Har pedagogisk erfaring 
 • Er aktiv i forhold til kristen formålsparagraf.

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 30. 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier».

Høres det spennende ut ta gjerne kontakt.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til styrer Ragnhild Sørdal 98064881 eller kvas@nlmbhg.no

Søknad med CV sendes: kvas@nlmbhg.noeller NLM-barnehage Kvås AS, Kvåstunet 19 4588 Kvås

Søknadsfrist 25.september

 

 

Personopplysninger

NLM-barnehagene er databehandleransvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din jf Personopplysingsloven artikkel 30.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf Personopplysningsloven artikkel 6 og 9.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

  

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.