Pedagogisk leder Utsyn barnehage Finnøy, Stavanger kommune

 

Pedagogiske ledere

Utsyn barnehage Finnøy, Stavanger kommune

Utsyn barnehage Finnøy er en privat barnehage som drives med kristent formål. Barnehagen ligger på naturskjønne Finnøy i Stavanger kommune. Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-barnehagene AS, og ble åpnet høsten 1982.  
Barnehagen er en 3-avdelings barnehage med tilbud for barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, ligger i et naturskjønt område, med nær tilknytning til sjø og utmark.  
Barnehagen sitt verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagen sitt pedagogiske arbeid.                                                                                                                                                                    

Sted : Vikekleiva 24, 4160 Finnøy   

Vi søker nå:

2 stillinger som pedagogisk leder - 100% fast

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk ansvar for barna, innholdet og personalet på din avdeling.  
 • Vi ønsker at du skal være en god rollemodell, strukturert og kan være med å bidra til en god dag for de du jobber sammen med og barna i barnehagen.     
 • Vi forventer at du er levende opptatt av barns oppvekst og lek. At du bruker din kunnskap og erfaring til å skape en god barndom fylt av glede og omsorg for hverandre.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer eller tilsvarende kompetanse
 • Gjerne utdanning i administrasjon og ledelse (Gjerne barnehagelederutdannelse eller tilsvarende). 
 • Annen relevant utdanning   

Egenskaper:   

 • Gode samarbeidsevner   
 • Fremtidsrettet og løsningsorientert   
 • Fokus på relasjoner og sosial kompetanse   

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier. 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter PBL tariff 
 • Tillegg for relevant videreutdannelse 
 • Tilrettelegging av arbeidstid ved behov
 • Mulighet for å dekke ekstraordinære reisekostnader      

Det kreves gode norsk kunnskaper, jfr barnehageloven   

Det må fremlegges politiattest før tiltredelse jfr. barnehagelovens §30

Søknad, CV og referanser:

For spørsmål eller informasjon kontakt Linn Kristin Flesjå-Johansen, tlf 472 54 552. Søknad, CV og referanser kan sendes på mail til utsyn.finnoy@nlmbhg.no 

Søknadsfrist: 15.02.2021 

Tiltredelse: 01.08.21.