Frøyland barnehage

VI SØKER DAGLIG LEDER

DAGLIG LEDER/STYRER I FRØYLAND BARNEHAGE AS, FAST 100 % STILLING

Frøyland barnehage ligger i Time kommune. Vi er datterselskap til NLM-Barnehagene AS. NLM (Misjonssambandet) driver ca 40 barnehager i Norge. Februar 2023 flyttet vi inn i ny, flott og fremtidsrettet barnehagen med 5 avdelinger. Barnehagen har store, lyse lokaler, med mulighet for fysisk aktivitet inne. Vi har fått et eget vannrom, der barna kan få tilvenning i vann og boltre seg med vannlek.

Barnehagen ligger tett opp til flotte naturområder som Brekkenuten, Trollskogen og Njåfjellet. Uteareal i barnehagen gir barna mulighet til fysisk aktivitet i naturlige omgivelser med utfordringer som klatring, sykling, grave i mold osv.

Vår visjon er : Sammen om å sette verdifulle spor.
Barnehagen har en kristen formålsparagraf.
Vi ønsker at barnehagens miljø skal være preget av varme og omsorg.
Barna skal kjenne seg verdifulle, respektert og ha sin unike plass i et inkluderende felleskap.
Vi ønsker å sette verdifulle spor hos barna som gjør dem rustet til livet videre.

Vi har de senere årene utdannet flere Marte Meo terapeuter. I løpet av 2019/2020 fikk hele personalgruppen 32 timer undervisning av familiesenteret, og ble Marte Meo praktikere. Vi har fokus på dette i barnehagen vår, og bruker film og veiledning for å møte barn på en best mulig måte i samspillsituasjoner.

VI SØKER DAGLIG LEDER  

Sted: Markvegen18, 4355 KVERNELAND

 

Arbeidsoppgaver: 

Styrer er eiers representant og daglig leder av barnehagen. 

Styrer har ansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Styrer skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, NLMs formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS. 

Styrer har også samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU. 

 

Styrer har disse hovedfunksjoner: 

• Pedagogisk ansvar 

• Personalansvar 

• Administrativt ansvar 

 

Kvalifikasjoner:

• Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse 

• Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel 

• Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig 

• God relasjons kompetanse

• Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger 

• Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø 

• Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument

 

Vi tilbyr:

• Lønn etter gjeldende PBL-tariff samt tillegg knyttet til stillingen

• Pensjonsordning i Storebrand 

• Mulighet for aktuell videreutdanning 

• Gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø

* Være med å bygge opp, og påvirke ny barnehage 

• Godt samarbeid og oppfølging av eierstyret

 

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Nestleder i styret Marie Grastveit tlf. 90866173

Mail: mariegrastveit@gmail.com

Lillian Fjelde tlf. 47275107 mail: postfroyland@nlmbhg.no

Se og søk på stilling via stillingsannonse på Finn.no eller via mail

 DAGLIG LEDER/STYRER I FRØYLAND BARNEHAGE AS, FAST 100 % STILLING | FINN.no

 

Søknadsfrist: snarest, og innen 25.04.23

Tiltredelse: 01.08.23.