BARNEHAGEDAGEN 2023 - LITEN OG STOR

I dag tirsdag 14.3 markeres barnehagedagen 2023 over hele landet ! Årets markering setter søkelys på betydningen av bemanning i barnehagen. Her er glimt fra Frøyland barnehage.

Å ha mange kloke voksne sammen med barna er det viktigste garantien for at barnehagen oppleves som en trygg og god plass å være Barn trenger tilstedeværende voksne som ser og møter barna der de er.             

I rammeplanen for barnehager står det: " I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den støtten de har behov for"

Takknemlig for at vi har kloke voksne i Frøyland barnehage som har fokus på nærvær, omsorg og trygghet.

Denne dagen marker vi sammen med alle Norges barnehager, og ønsker oss enda flere voksne som kan gi barna en trygg og god barndom i barnehagen !

Vi markere den i barnehagen med fokus på relasjon mellom barn og voksne - gode opplevelser sammen - nærhet og omsorg! Sammen om å sette verdifulle spor!

Vi har fokus på varme relasjoner i barnehagen vår. Det er godt å ha et trygt fang når en liten er litt sliten.

Her er barna med å lager glutenfritt foccasiabrød til lunsjen på Barnehagedagen.