Jobbe i en NLM-barnehage?

Hvilke egenskaper er viktige å ha som ansatt i en NLM – barnehage?