Ledige stillinger Tryggheim Åndalsnes

Vi har følgende ledig stillinger fra 1.august 2018:

Pedagogisk leder i 100 % stilling.

Fast stilling fra 01.08.18

Pedagogisk leder i inntil 100 % stilling

Vikariat i perioden 01.08.18-31.07.19, med mulighet for fast ansettelse

Barne- og ungdomsarbeider i 70 % stilling

Vikariat i perioden 01.08.18-31.07.19, med mulighet for fast ansettelse.

Evt. andre stillinger som Barne- og ungdomsarbeider

som blir ledige frem mot 1. august.

 

Tilkallingsvikar

Vi har behov for folk vi kan ringe til ved sykdom eller annet fravær blant personalet.

 

 

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen.

Nærmere opplysninger om stillingene får en ved å henvende seg til Tryggheim Barnehage

v/daglig leder ( tlf. 71221710/45974950) Den som blir tilsett, må legge frem politiattest.

Søknad sendes til:

Tryggheim Barnehage Åndalsnes, Vangsveien 13, 6300 Åndalsnes.

tryggheim.andalsnes@nlmbhg.no

                                                                                          Innen: 31.03.18