Styrer i Løveparken barnehage

Ansvar for ledelse og daglig drift av barnehagen. Løveparken barnehage er en privat, kristen barnehage som ligger på Straume i Fjell kommune. Den eies av NLM-barnehagene som består av totalt 33 barnehager rundt i landet og 3 datterselskap. Visjonen til NLM-barnehagene er "Ekte glede på sikker grunn". Løveparken barnehage er tilknyttet Region vest i Norsk Luthersk Misjonssamband. Barnehagen har fire avdelinger med totalt 85 barnehageplasser. Vi er opptatt av at barna skal bli sett og kjenne at de er verdifulle og elsket for den de er.

Vi søker nå:

Styrer/daglig leder

100 % fast stilling

  

Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk og administrativt ansvar
 • Personal ansvar
 • Ansvar for barnehagedrift og økonomi
 • Lede og videreutvikle barnehagen i tråd med lover og forskrifter
 • Lede i tråd med barnehagens målsetting og kristne verdigrunnlag
 • Samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU

 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø som fremmer utvikling

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Vi kan tilby

 • PBLs lønnstabell
 • Pensjonsavtale
 • Mulighet for aktuell videreutdanning

  

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder i NLM-barnehagene,

Harald Berge Breistein,hbreistein@nlmbhg.no tlf 40404794

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Harald Berge Breistein,Breisteinvegen 245, 5111 Breistein – epost: hbreistein@nlmbhg.no       

   

Søknadsfrist: 03/04/2018

Tiltredelse: 01/08/2018