Styrer Salem Åpen barnehage

Salem Åpen Barnehage søker styrer i 20 prosent fast stilling

Salem Åpen Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder i følge med foresatte. Vi har åpent tre dager i uken og holder til i samme bygg som Salem misjonskirke sentralt i Bergen sentrum.

 

 

Arbeidsoppgaver:

Lede og administrere arbeidet i barnehagen i samsvar med barnehagens målsetting

Lede det pedagogiske og metodiske arbeidet, i nært samarbeid med pedagogisk leder

 

 

Kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

Barnehagelærer

Bør beherske engelsk og/eller andre fremmedspråk

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier

 

 

Lønn etter PBLs regulativ

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknadsfrist: 16. oktober 2017

Tiltredelse: snarest

 

For spørsmål eller informasjon kontakt styreleder Jorunn Bergo Aarvik, jaarvik@nlm.no,

tlf 45 22 82 87

 

 

 

Søknad med CV kan sendes:

Salem Åpen Barnehage

Sigurds gate 6

5015 Bergen