Misjonsbarnehagen Lasse Liten, Stavanger

Bli med oss å skape gode barnehagedager      

MISJONSBARNEHAGEN LASSE LITEN (Stavanger)

Søker etter

 • Pedagogisk leder, 100% stilling fra 1. aug 2018

 • Barnehagelærer, 100% stilling fra 1. aug 2018

   

 • Pedagogisk leder, engasjement 20% stilling 1 dag pr uke 15.08.18-14.08.19

   

  Vi søker etter glade og engasjerte omsorgspersoner

  med gode kvalifikasjoner for samarbeid i en aktiv hverdag

  Vi kan tilby:     

 • Stort fokus på kvalitetsutvikling

 • Fin barnehage og stort uteareal

 • Ordinære avdelinger

 • Egen kjøkkenassistent

 • Lønn etter PBL tariff

 • Barnehageplass til ansattes barn

 • Samarbeid med IA-bedrift

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og administrere arbeidet på avdelingen i samsvar med målsetting for virksomheten

 • Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen

   

  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning

 • Evnt annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk

 • Aktiv og leken

 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

 • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband driver barnehagen gjennom NLM-barnehagene AS. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder tlf. 47456552

Den som blir tilsett må legge frem politiattest av nyere dato. 

Mer info om barnehagen finner du på www.lasseliten.net

Søknad med CV sendes til:

NLM barnehagene AS, avd Misjonsbarnehagen Lasse Liten, Lassaveien 6, 4022 Stavanger

eller på mail til: lasseliten@nlmbhg.no

 

Søknadsfrist snarest, innen 1.05.18