Misjonsbarnehagen Lasse Liten, Stavanger

Bli med oss å skape barnehagedager med trygghet, glede og trivsel.

MISJONSBARNEHAGEN LASSE LITEN (Stavanger)
Søker etter
Pedagogisk leder
•    Pedagogisk leder engasjement 20% stilling 1 dag pr uke 15.08.17-14.08.18
•    Pedagogisk leder svangerskapsvikariat 100% stilling fra ca 15. nov 2017    

Vi søker etter glade og engasjerte omsorgspersoner med gode kvalifikasjoner for samarbeid i en aktiv hverdag

Vi kan tilby:     

  • lek og læring med språket som verktøy
  • stort fokus på kvalitetsutvikling
  • prosjektarbeid med fokus på læringsmiljøet i bhg
  • ordinære avdelinger
  • egen kjøkkensjef
  • lønn etter PBL tariff

    

Arbeidsoppgaver

  • Lede og administrere arbeidet på avdelingen i samsvar med målsetting for virksomheten

 

Kvalifikasjoner

  • Godkjent barnehagelærerutdanning
  • Evt annen pedagogisk utdanning  
  • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder (tlf. 51560575/47456552).

Den som blir tilsett må legge frem politiattest av nyere dato. 

 

Mer info om barnehagen finner du på www.lasseliten.net

 

Søknad med CV sendes til:

NLM - barnehagene AS avd Misjonsbhg Lasse Liten, Lassaveien 6, 4022 Stavanger

eller på mail til: lasseliten@barnehage.no

 

Søknadsfrist snarest, innen 15.08.17