Solheim barnehage, Stavanger

NLM-BARNEHAGENE AS

SOLHEIM BARNEHAGE

Kvernevik i Stavanger kommune 

Solheim barnehage har 3 avdelinger med barn i alder 1-6 år. Hovedfokuset vårt er språkstimulering gjennom lek, vennskap og relasjonsbygging, der vi jobber med programmet” Være sammen”. Vi er opptatt av at barna skal bli møtt av varme og grensesettende voksne som er aktiv med i barnas lek. Trygghet og omsorg har derfor stort fokus hos oss.

Vår visjon er: Her er godt å være, humor, omsorg, lek og lære.

Barnehagen har et stimulerende uteområde og nær tilknytning til både skog, sjø og vann.

Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband, og er drevet med et kristent formål. Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Pedagogisk leder/barnehagelærer 50% -100%vikariat  

fra 18.11.2019

Fagarbeider/pedagogisk medarbeider 100% vikariat

fra 18.11.2019

Vi søker medarbeidere som:

 • Er engasjerte og varme, og som er tydelige og nærværende i kommunikasjon med barna
 • Er rause og har gode samarbeidsevner
 • Trives i en aktiv hverdag både ute og inne.
 • Er initiativ rike og ser etter muligheter til å utvikle barnehagen videre
 • Ser muligheter og løsninger i en hverdag med stort mangfold
 • Har gode leder egenskaper (ped.leder.stillingen)
 • Behersker norsk godt både skriftlig og muntlig.

 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med stor trivsel og fleksibilitet
 • Positive erfarne kollegaer med humor og romslighet
 • Studietur/kursing hvert år
 • Kvalitetsutvikling i forhold til Stavangerbarnehagen
 • Gode lønns- og pensjonsordninger, gjennom PBL
 • Fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag
 • Kjøkkenassistent
 • Vikar tilgjengelig

 

Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse.

Søknad med CV og minimum 2 referanser sendes på e-post: solheim@nlmbhg.no