Solheim barnehage, Stavanger

Solheim barnehage, Stavanger

 

Pedagogisk leder /barnehagelærer

Fagarbeider/assistent

Ringevikar

Solheim barnehage, Stavanger

Solheim barnehage har 3 avdelinger i alder 1-6 år. Hovedsatsningsområdet vårt er språkstimulering gjennom lek, vennskap og relasjonsbygging, der vi jobber med programmet «Være sammen». Vi er opptatt av at barna skal bli møtt av varme og grensesettende voksne som er aktiv med i barnas lek. Trygghet og omsorg har derfor stort fokus hos oss.

Vår visjon er: Her er godt å være, humor, omsorg, lek og lære.

Barnehagen drives med et kristent formål og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-Barnehagene AS.

Vi søker etter:

Pedagogisk leder/barnehagelærer i 100% vikariat stilling, fra 01.08.2019 – 31.07.20, med mulighet om forlengelse.

Fagarbeider/pedagogisk medarbeider 100% vikariat fra 01.08.19-31.07.20

Ringevikar og vikarer for kortere og lengre oppdrag 

 • Kvalifikasjoner:
 • Er aktive, engasjerte og varme, og tydelige og nærværende i kommunikasjon med barna
 • Er rause og har gode samarbeidsevner
 • Liker å planlegge og jobbe målrettet
 • Trives i en aktiv hverdag både ute og inne
 • Er initiativ rik og ser etter muligheter til å utvikle barnehagen videre
 • Har gode lederegenskaper og godkjent barnehagelærer utdanning (ped.leder stillingen)
 • Godkjent barnehagelærerutdanning (Ped.leder stillingen)
 • Behersker norsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Vi kan tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med stor trivsel og fleksibilitet
 • Positive erfarne kollegaer med humor og romslighet
 • En veldreven barnehage med fokus på kompetanseheving
 • Studietur annen hvert år
 • Kvalitetsutvikling i forhold til Stavangerbarnehagen
 • Gode lønns- og pensjonsordninger, gjennom PBL
 • Fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag
 • Kjøkkenassistent

  

Politi og helseattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse.

Intervju foretas fortløpende.

Søknad med CV og minimum 2 referanser sendes på e-post: solheim@nlmbhg.no

 

For spørsmål om stillingene kan en kontakte styrer Unni Herigstad, mobil nr: 908 35 293

Søknadsfrist 30 mai

Visjonsen til NLM-barnehagene: Ekte glede på sikker grunn