Solheim barnehage, Stavanger

Solheim barnehage, Stavanger

Solheim barnehage ligger i Stavanger kommune og drives med et kristent formål. Norsk Luthersk Misjonssamband driver barnehagen gjennom NLM-barnehagene AS. Vi har 3 avdelinger med totalt 37 barn i alder 0-6 år. Barnehagen ligger omkranset av friområdet og har nær tilknytning til både skog, vann og sjø.

Satsningsområdet vårt dette barnehageåret er:

Språkstimulering gjennom lek, vennskap og relasjonsbygging. Vi er opptatt av at barna skal bli møtt av varme og grensesettende voksne som er aktiv med i barnas lek og bevisste språkmodeller.

 

Vår visjon er: Her er godt å være, humor, omsorg, lek og lære.

Vi søker: Fagarbeider/assistent i 100% fast stilling fra 01.april, 2019.                

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med god trivsel
 • Positive erfarne kollegaer med humor og romslighet
 • Fokus på faglig utvikling
 • PBL tariff, pensjonsordning PBL/Storebrand
 • Kjøkkenassistent

 Kvalifikasjoner:

 • Godkjent fagbrev, men andre uten fagbrev kan oså søke
 • Er engasjerte og varme, og tydelig nærværende i kommunikasjon med barna
 • Er raus og har gode samarbeidsevner
 • Liker å planlegge og jobbe målrettet i teamarbeid
 • Er fleksibel og byr på deg selv
 • Behersker norsk muntlig

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder, mobil: 908 35 293.

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19. 

Søknad med CV sendes snarest til:

NLM-Barnehagene As, avd: Solheim, Traneveien 16 B, 4049 Hafrsfjord

Eller på mail: solheim@nlmbhg.no

 

Vi søker også Fagarbeider/assistent i vikariat fra 08.04.19. - 08.08.19. 

Ta kontakt med barnehagen snarest for mer informasjon.

Søknad med CV sendes snarest til:

NLM-Barnehagene As, avd: Solheim, Traneveien 16 B, 4049 Hafrsfjord

Eller på mail: solheim@nlmbhg.no

 

Visjonsen til NLM-barnehagene: Ekte glede på sikker grunn