Fjordsyn barnehage Tau

Fjordsyn barnehage Tau

HAR 2 LEDIGE STILLINGER SOM

BARNEHAGELÆRER 100 % FAST STILLING

f.o.m. 14.08.2018

Fjordsyn barnehage har et stort flott uteområde og nærmiljø. Våre satsingsområder er: Sosial kompetanse, språk, tur, bibelsamlinger og på golvet sammen med barna.

Lønn etter PBL regulativ.

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen gjennom selskapet

NLM-barnehagene AS. Barnehagen blir drevet med kristent formål. Vi ønsker at barna som kommer til barnehagen, skal bli møtt med mye omsorg, og vi vil at barnehagen skal være en god arbeidsplass med stor trivsel for de ansatte. Visjonen vår er: I Fjordsyn vi ønsker å dele både trygghet, omsorg og glede.

Verdiene som preger alt arbeidet i barnehagen når det gjelder barna, foreldrene og personalet er respekt, åpenhet, omsorg, likeverd, trygghet, raushet og anerkjennelse. Barnehagen jobber med Trygghetssirkelen som et verktøy i arbeid med barna.

 

Vi ønsker en person med følgende egenskaper:

 • God faglig kunnskap og interesse for faglig utviklingsarbeid

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Samarbeidsevne og fleksibilitet

 • Fleksibel og løsningsfokusert

 • Strukturert

   

  Det forutsettes at søker bekjenner den kristne tro og forplikter seg til å arbeide i samsvar med gjeldende vedtekter, instrukser og verdidokument. Den som blir ansatt, må legge fram politiattest.

  Søknad sendes til Fjordsyn barnehage, Einerhaugv. 9, 4120 Tau eller på mail til fjordsyn@nlmbhg.no innen 09.03.2018

  Barnehagens hjemmeside: www.fjordsyn.barnehage.no

  Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til barnehagen v/styrer, tlf. 51 74 00 30