Heggli barnehage

Pedagogisk leder/barnehagelærer Heggli barnehage

 Heggli Barnehage i Åfjord søker etter pedagogisk leder / barnehagelærer

Heggli Barnehage er en 3-avdelings heldagsbarnehage med 42 plasser for barn i alderen 0-5 år, fordelt på to avdelinger, og med egen friluftsavdeling i tillegg for barn 3-5 år med 12 plasser. Barnehagen ligger i sentrum av Åfjord på Fosenhalvøya, - på kysten av Trøndelag.

Heggli barnehage drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er en del av aksjeselskapet NLM-barnehagene AS. Barnehagen har kristent formål, og ønsker at det skal være tydelig og gjenspeiles på mange forskjellige områder i det som skjer i barnehagens daglige drift. Barnehagen har et nært samarbeid med kommunen, og med bl.a. helsesenter og videregående skole. Barnehagens friluftsavdeling ligger i en aktivitetspark i tilknytning til helsesenteret og barnehagebygningen Heggli som nærmeste nabo til helsesenteret, - gir oss gode muligheter for samarbeid på tvers av generasjoner.

 

Vi søker nå:

Pedagogisk leder / barnehagelærer

100 % stilling, fast tilsetting

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk arbeid på avdeling for barn 3 - 5 år, inkludert barn med spesielle behov
 • Ledelse av avdelinga
 • Planarbeid
 • Foreldresamarbeid
 • Samarbeid med de andre avdelingene i bhg.
 • Samarbeid med ulike samarbeidsparter utenfor barnehagen
 • Være støtte og veileder for det øvrige personalet i det pedagogiske og praktiske arbeidet

  Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærerutdanning / førskolelærerutdanning
 • Gjerne variert praksis og erfaring med ledelse og barnehagearbeid
 • Gjerne tilleggskompetanse som kommer til nytte i arbeidet med enkeltbarn og gruppa
 • God relasjonskompetanse og samarbeidsevne

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

    

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • IA-bedrift

 

Politiattest må legges fram ved tilsetting.

  

For spørsmål eller informasjon, - kontakt

daglig leder Lise Taraldsen

tlf 72 53 11 95 eller 907 83 681

  

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM-barnehagene AS

Avd. Heggli Barnehage

Prestgårdslia 2

7170 Åfjord

Epost: heggli@nlmbhg.no

 

Søknadsfrist:    29.08.17

Tiltredelse:        Etter avtale