Heggli barnehage

Pedagogisk leder/barnehagelærer - Heggli barnehage

Heggli Barnehage i Åfjord søker etter pedagogisk leder/barnehagelærer.

Heggli Barnehage er en 3 – avdelings heldagsbarnehage med 42 plasser for barn i alderen 0 – 5 år, fordelt på 2 avdelinger, og med egen friluftsavdeling i tillegg for barn 3 – 5 år med 12 plasser. Barnehagen ligger i sentrum av Åfjord på Fosenhalvøya, - på kysten av Trøndelag.

Barnehagen drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er en del av aksjeselskapet NLM-barnehagene AS. Barnehagen drives etter kristent formål og arbeider aktivt for at det skal være tydelig og gjenspeiles på mange forskjellige områder i det som skjer i barnehagens daglige drift.

Barnehagen har et nært samarbeid med kommunen, og med bl.a. helsesenter og videregående skole.

Barnehagens friluftsavdeling ligger i en grillhytte i en aktivitetspark i tilknytning til helsesenteret og barnehagebygningen Heggli som nærmeste nabo til helsesenteret, - gir oss gode muligheter for samarbeid på tvers av generasjoner.

 

Vi søker nå:

Pedagogisk leder/barnehagelærer

100 % stilling, VIKARIAT i perioden 01.08.19 – 31.07.20

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk arbeid med mye fokus på natur og friluftslliv
 • Ledelse av avdelinga
 • Planarbeid
 • Foreldresamarbeid
 • Samarbeid med de andre avdelingene i bhg.
 • Samarbeid med ulike samarbeidsparter utenfor barnehagen
 • Være støtte og veileder for det øvrige personalet i det pedagogiske og praktiske arbeidet

 

 Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærerutdanning / førskolelærerutdanning
 • Særlig interesse og engasjement når det gjelder å drive en friluftsavdeling med natur og friluftsliv, og forskjellige turer / aktiviteter i nærområdene
 • Gjerne variert praksis og erfaring med ledelse og barnehagearbeid
 • Gjerne tilleggskompetanse som kommer til nytte i arbeidet med enkeltbarn og gruppa
 • God relasjonskompetanse og samarbeidsevne

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens verdigrunnlag konkretisert i Verdiplattformen for NLM-barnehagene AS, samt vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand

 

Politiattest må legges fram ved tilsetting.

 

For spørsmål eller informasjon, kontakt daglig leder Lise Taraldsen tlf 72 53 11 95 eller 907 83 681.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM-barnehagene AS

Avd. Heggli Barnehage

Prestgårdslia 2

7170 Åfjord

Epost: heggli@nlmbhg.no

 

Søknadsfrist: 26.04.19

Tiltredelse: 01.08.19