Våk barnehage

Ledig stilling

 

Våk barnehage - stilling ledig

 

Assistent - kjøkken

4 avdelings barnehage som startet opp i 1981 og ble utvidet og pusset opp i 2006.

Vår assistent som har hovedansvaret på kjøkkenet i barnehagen, går av med pensjon sommeren 2019.

Vi søker derfor etter en som kan gå inn i hennes stilling.

 

Vi søker nå:

Assistent

80% fast stilling.

Vi søker deg som:

-        Trives med å jobbe på kjøkken.

-        Kan lage mat til og sammen med barn.

-        Kan ta initiativ og jobbe selvstendig.

-        Har god orden og gode samarbeidsevner.

-        Er positiv og fleksibel.

-        Ønsker å jobbe i en barnehage med kristent formål.

    

Vi kan tilby:

-        Lønn etter PBL- tariff.

-        Gode pensjonsordninger / forsikringer.

-        En godt etablert arbeidsplass med en stabil personalgruppe.

-        Ferie jul og påske.

 

Barnehagen drives av NLM-barnehagene AS. (Norsk Luthersk Misjonssamband)

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Den som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest (jfr. lov om barnehager §20).

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Berit Suther på 99 63 55 92.

  

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM-barnehagene AS, avd. Våk barnehage

Karl Toverudsvei 3

1591 Sperrebotn

 

 Eller på mail:  vak@nlmbhg.no       

 

Søknadsfrist: 23.04.19

 

Tiltredelse: August 2019