Tryggheim barnehage Ulsteinvik

NLM-BARNEHAGENE A/S

TRYGGHEIM BARNEHAGE,ULSTEINVIK

Rognahaugen 2, 6065 Ulsteinvik Tlf:70010732

 

«LIVSGLEDE OG LÆRING I TRYGGE RAMMER.»

 

Fra 15.desember 2019 har barnehagen ledig:

60% vikariat som pedagog, gjeld ut barnehageåret 2019/2020.

Barnehagen treng også tilkallingsvikarar.

 

NLM driv barnehagen gjennom NLM-barnehagene AS. Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier». 

Nærmare opplysning om stillingane får ein ved å vende seg til barnehagen

v/styrar Berit-Mari N. Nystøyl.

Søknad med vitnemål og attester skal sendast til barnehagen.

 

Søknadsfrist 7.desember 2019.