Lasse Liten, Stavanger

MISJONSBARNEHAGEN LASSE LITEN søker etter assistent i 100% stilling fra 01.01.20. Vi søker etter en glad og engasjert omsorgsperson med gode kvalifikasjoner for samarbeid i en aktiv hverdag.

Vi kan tilby:     

 • Stort fokus på kvalitetsutvikling
 • Fin barnehage og stort uteareal
 • Ordinære avdelinger
 • Egen kjøkkenassistent
 • Lønn etter PBL tariff
 • Barnehageplass til ansattes barn

 

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide og bidra aktivt i det pedagogisk arbeid på avdelingen og i barnehagen
 • Samarbeide om et tett og godt foreldresamarbeid

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Aktiv og leken
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder tlf. 47456552

Den som blir tilsett må legge frem politiattest av nyere dato. 

Mer info om barnehagen finner du på www.lasseliten.net

Søknad med CV sendes snarest, innen 05.12.19 til:

NLM barnehagen as avd Misjonsbhg Lasse Liten, Lassaveien 6, 4022 Stavanger

eller på mail til: lasseliten@nlmbhg.no