Solgløtt barnehage

Solgløtt er en to-avdelings NLM-barnehage på Laksevåg i Bergen. Vi har for tiden 28 barn fra 0 – 6 år, fordelt på to avdelinger. Vår visjon er: I Solgløtt skal hvert barn bli sett og hørt! Hovedfokus: språk, tekst og kommunikasjon.

Vi søker nå:

Barnehagelærer

Vi har ledig vikariat: Barnehagelærer 2, på 3 – 6 årsavdeling fra snarest – t.o.m. 31.01.2020  

 

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ha relevant utdannelse som førskole - /barnehagelærer

 

«Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier».

 

Vi kan tilby tilleggspensjonsavtale osv.

  • Lønn etter NLMs regulativ, og pensjonsavtale gjennom PB/Storebrand
  • Et godt og stabilt arbeidsmiljø 

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest, jmf barnehageloven § 19.

For spørsmål eller informasjon kontakt styrer, Åse Johannessen solglott@nlm.no, mob.: 911 89 934 

Søknad, CV og referanser sendes:

Solgløtt barnehage, Lyngbøveien 83, 5164 Laksevåg / solglott@nlmbhg.no       

Søknadsfrist: 06.09.2019

Lenke til Solgløtts hjemmeside: www.solglott.barnehage.no