Misjonsbarnehagen Lasse Liten

MISJONSBARNEHAGEN LASSE LITEN (Stavanger) Søker etter Fagarbeider/Assistent engasjement 100% stilling fra 15.08.19 til 31.12.19 Vi søker etter en glad og engasjert omsorgsperson med gode kvalifikasjoner for samarbeid i en aktiv hverdag.

Vi kan tilby:     

 • Stort fokus på kvalitetsutvikling
 • Fin barnehage og stort uteareal
 • Ordinære avdelinger
 • Egen kjøkkenassistent
 • Lønn etter PBL tariff
 • Barnehageplass til ansattes barn
 • Samarbeid med IA-bedrift

 

Arbeidsoppgaver

 • Bli med å skape trygge, gode dager for barn og ansatte
 • Delta aktivt i lek og samarbeid i barnehagen
 • Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Aktiv, engasjert og nærværende i lek
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ og fleksibel
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder tlf. 47456552

Den som blir tilsett må legge frem politiattest av nyere dato. 

Intervju blir foretatt fortløpende

Mer info om barnehagen finner du på www.lasseliten.net

Søknad med CV sendes snarest, innen 10.07.19 til:

NLM-barnehagene AS avd Misjonsbhg Lasse Liten, Lassaveien 6, 4022 Stavanger

eller på mail til: lasseliten@nlmbhg.no