Pedagogisk leder ved Liavoll barnehage

Liavoll barnehage er en 2 -avdelings barnehage, med utvidede grupper på begge avdelinger. Barnehagen er privat, og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Barnehagen ligger på Fannrem i Orkdal kommune. Orkdal er en kommune i vekst, både mtp tilflytting og kommunesammenslåing. Vi har kort vei til turterreng, eldresenter, kirke og barne– og ungdomsskole og butikk.

Vi driver barnehagen etter kristne verdier og har en kristen formålsparagraf. Vår visjon: «Ekte glede på sikker grunn» skal være synlig i hverdagen, og vi ønsker pedagoger som har egenskaper som bidrar positivt i denne retningen. Vi er opptatt av at alle barn er unike, og ønsker å styrke barnas kreativitet og selvstendighet ved å legge til rette for det gjennom hele barnehageløpet. Satsningsområder som vi har ekstra fokus på er sosial kompetanse og bevissthet og praksis rundt voksenrollens betydning for barna.

100% fast stilling som pedagogisk leder i Liavoll barnehage er ledig fra 01.09.2019

 

Arbeidsoppgaver

Pedagogisk leder har blant annet ansvar for:

• at barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid

• planlegging og gjennomføring av avdelingsmøter

• utarbeidelse og gjennomføring av årsplan og planlegging og gjennomføring av planleggingsdager i samarbeid med styrer

• samarbeidet på avdelingen og mellom barnehagens avdelinger

• å bidra til faglig utvikling av barnehagen

 

Kvalifikasjoner

• Utdanning som barnehagelærer

• Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innen spesialpedagogikk, men ikke et krav

 

Personlig egenskaper

• Evne til å se enkeltbarnets perspektiv og unike utvikling

• Være en motivert og stabil pedagog som håndterer stress og utfordringer

• Inneha evnen til å veilede, motivere og samarbeide med andre, være raus og løsningsorientert.


Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.


Vi kan tilby

• Vi tilbyr deg å jobbe i en relativt liten barnehage med et spennende nærmiljø og allsidig arbeidsmiljø med mulighet for vekst og utvikling

• Vi tilbyr lønn etter PBL’s regulativ, god pensjonsordning og ulykkesforsikring både i jobb og fritid


Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen
Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting, jmf barnehageloven § 19.

For spørsmål eller informasjon, kontakt daglig leder Sølvi Bjørnholm Grønning.

Epost: styrerliavoll@nlmbhg.no. Tlf 91 75 78 40

Søknad, CV og referanser sendes: NLM barnehagene AS, avdeling Liavoll, Blomsterveien 1, 7320 Fannrem.

epost: styrerliavoll@nlmbhg.no Søknadsfrist: 12/08/2019 Tiltredelse: 01/09/2019