Kvås barnehage

NLM-barnehagene AS avd. Kvås barnehage, søker etter: PEDAGOGISKE LEDERE 100 % fast stilling og 100 % midlertidig stilling i ett år, med mulighet for forlengelse. Fra 01.08.2019

Kvås barnehage har i år 21 barn. Vi disponerer flotte uteområder med god tumleplass. Barnehagen representerer et positivt innslag i bygda og nyter stor respekt blant befolkningen. Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen med kristent formål. Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

Barnehagen er en enavdelings barnehage med barn i alderen 1-6 år, men vi har delt oss etter alder store deler av dagen.

Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, skal også være et bindeledd mellom styrer og de andre ansatte

Vi kan tilby:

 • Dedikerte og dyktige medarbeidere
 • Ia-bedrift
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tariff, pensjon og forsikring gjennom Private barnehagers landsforbund
 • Vi er en “Være sammen”-barnehage
 • Godt samarbeid med Lyngdal kommune og de andre private barnehagene i kommunen
 • Nasjonalt nettverk og regionalt nettverk av andre NLM-barnehager

Vi søker en person som:

 • Er barnehagelærer
 • Er kreativ, fleksibel og har stå på vilje
 • Har gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • Er inspirerende og kan motivere medarbeidere
 • Har pedagogisk erfaring
 • Er aktiv i forhold til kristen formålsparagraf.

Høres det spennende ut ta gjerne kontakt.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til styrer Ragnhild Sørdal 98064881 eller kvas@nlmbhg.no

Søknad med CV sendes: kvas@nlmbhg.no eller NLM barnehagene avdeling Kvås, Kvåstunet 19 4588 Kvås

Søknadsfrist 10 mai