Misjonsbarnehagen Lasse Liten

Bli med oss å skape gode barnehagedager!

MISJONSBARNEHAGEN LASSE LITEN (Stavanger)

Søker etter

 • PEDAGOGISK LEDER, 100% stilling engasjement fra 01.08.19-31.07-2020
 • PEDAGOG, 100% stilling fra 01.08.19
 • ASSISTENT 20% stilling fra 01.04.19
 • PEDAGOG/MERKANTIL 20% stilling fra så snart som mulig

Vi søker etter glade og engasjerte omsorgspersoner med gode kvalifikasjoner for samarbeid i en aktiv hverdag.

Vi kan tilby:     

 • Stort fokus på kvalitetsutvikling
 • Fin barnehage og stort uteareal
 • Ordinære avdelinger
 • Egen kjøkkenassistent
 • Lønn etter PBL tariff
 • Barnehageplass til ansattes barn

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske arbeid på avdelingen (gjelder pedagogisk lederstilling)
 • Samarbeide og bidra aktivt i det pedagogisk arbeid på avdelingen og i barnehagen

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning (gjelder for pedagogstillingene)
 • Evnt annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk (gjelder for pedagogstillingene)
 • Aktiv og leken
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver barnehagen. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til barnehagen ved daglig leder tlf. 47456552

Den som blir tilsett må legge frem politiattest av nyere dato. 

Mer info om barnehagen finner du på www.lasseliten.net

Søknad med CV sendes snarest, innen 08.04.19 til:

NLM barnehagen as avd Misjonsbhg Lasse Liten, Lassaveien 6, 4022 Stavanger

eller på mail til: lasseliten@nlmbhg.no